Kijken met andere ogen,
zodat je ziet wat je eerder niet zag

ONZE MISSIE

In veel organisaties tellen mensen de dagen af tot het weekend, of zelfs de jaren tot aan hun pensioen. De scores op ziekteverzuim en productiviteit staan nog lang niet allemaal op groen en de teamspirit kan wel een boost gebruiken. Er is nog een wereld te winnen op de meetlat van bevlogenheid.

BURN-OUT <<>> BORE-OUT <<>> BERUSTING <<>> BEWOGEN <<>> BEVLOGEN

Intrinsieke impact!
Als het aan ons ligt, zijn organisaties in Nederland straks broedplaatsen gevuld met bevlogen medewerkers.
Medewerkers die vanuit bezieling en oprechte betrokkenheid hun werk doen. Omdat ze weten wat hun beperkingen en talenten zijn en omdat ze doen wat ze ongelofelijk leuk vinden. De teams waarin ze werken motiveren hen zo mogelijk nog meer, om de gezamenlijke doelen van de organisatie en de missie te realiseren.

Onze visie

Horus Focus Huis

Onze visie krijgt vorm in het Horus Focus Huis.
Het huis maakt zichtbaar welke elementen in de organisatie van invloed zijn op bevlogenheid. Met een quick scan kan bepaald worden hoe het ervoor staat in de verschillende onderdelen van het huis, en wat er nodig is om de bevlogenheid te verbeteren of te borgen. In bevlogen organisaties zijn goede financiële resultaten het logische gevolg van investeren in het menselijk kapitaal, van investeren in bevlogenheid.


 • Connector.

  Voedingsbodem

  De voedingsbodem omvat de essentie van de organisatie, de bestaansreden. Het gaat hier niet over wat de organisatie allemaal doet, maar vooral over waarom de organisatie bestaat. Een inspirerend organisatieverhaal is voelbaar, zorgt voor inspiratie, duidelijkheid en verbinding.

 • Connector.

  Voeding

  De pijler voeding gaat over individuele medewerkers. Krijgen zij de ruimte om hun kennis, ervaring, passie en talenten in te zetten op een manier die aansluit bij de essentie van de organisatie, dan benut de organisatie werkelijk het menselijk kapitaal.

 • Connector.

  Veerkracht

  De pijler veerkracht gaat over teams en hun leiders. Teamvorming en echt samenwerken is een voorwaarde voor succes. Veerkrachtige en bevlogen teams worden begeleid door bevlogen leiders, die hun team stimuleren en inspireren.

 • Connector.

  Vleugels

  De pijler vleugels gaat over de organisatie in zijn geheel en hoe naar buiten opgetreden wordt. Steeds vaker worden netwerk- en samenwerkingsverbanden gecreëerd. Van belevingseconomie wordt de beweging gemaakt naar betekeniseconomie. Voorwaarde om op een goede manier naar buiten te treden, is een organisatie die vanbinnen bezield en bevlogen is.

 • Connector.

  Resultaat van Betekenis

  Investeren in het menselijk kapitaal verdient zich dubbel en dwars terug in de vorm van betere resultaten, zoals de verhoging van de productiviteit, terugdringing van het ziekteverzuim, grotere slag- en innovatiekracht, betere relaties met stakeholders.

Samen naar bevlogenheid in bedrijf

Wij verbinden ons met (netwerk)organisaties, bedrijven en allianties wanneer visie, persoonlijke aanpak en ambities op elkaar aansluiten.
De basis voor een betekenisvolle samenwerking is een vlucht nemen vanuit dezelfde intentie, dan ontstaat een vruchtbare voedingsbodem; samen bouwen aan bevlogenheid in bedrijf.

Persoonlijke drijfveren

Maak nader kennis met de oprichtsters en hun visie.
Echt samen-werken vraag om verbinding, om gezamenlijke doelen, als dat klopt gaat een samenwerking vliegen!

Founding mothers

Maak nader kennis met de oprichtsters.
Lees meer

Ervaring

Bij deze bedrijven maakten we al vlieguren.
Lees meer

Blogs

In onze blogs nemen we je mee
in onze bevlogen avonturen!
Naar Blogs